Elektronická Evidence Tržeb – EET

Dne 13.4.2016 vstoupil v platnost zákon č. 112/2016 Sb. o Elektronické Evidenci Tržeb (EET).


Jak EET bude fungovat

V okamžiku kdy podnikající subjekt (právnická, fyzická osoba) přijme finance za prodej zboží, služby atd. v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, nebo platbou z e-peněženky musí tuto informaci sdělit Ministerstvu Financí (MF) elektronickou podobou a to tak že odešle datový soubor ve formátu XML, tento datový soubor MF zaregistruje, ověří a zašle zpět datový soubor s unikátním kódem, který se vytiskne na účtence. Tuto transakci si budou moci zákazníci na základě vygenerovaného fiskálního kódu na účtence ověřit nastránkách MF a zkontrolovat, že jejich platba je zaevidována na MF.


Co se odesílá na MF (Ministerstvo financí)

 • daňové identifikační číslo poplatníka
 • fiskální identifikační kód
 • označení provozovny ve které je tržba uskutečněna
 • označeí pokladního místa – zařízení
 • pořadové číslo účtenky
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky
 • celková částka tržby
 • bezpečnostní kód poplatníka
 • udaj jednáli se o tržbu běžnou či zjednodušenou

Co bude ke splnění povinosti EET potřebovat?

 • zařízení které bude schopno odeslat datovou spravu MF, přijmout zpět fiskální identifikačni kód a tento kód vytisknout na účtence
 • autentizační údaje od Ministerstva Financí
 • připojeni k internetu
 • oznámení zákazníkům, že podléhá povinosti EET a v jakém režimu ( běžném režimu nebo zjednodušeném)

Jak získát autentizační údaje? 

 • jedna z variant je osobní návštěva u vašeho správce daně – okamžitě obdržíte všechny potřebné údaje v zapečetěné obálce
 • druhá varianta je odeslání žádosti elektronicky na portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů k datové schrance – autentizační údaje Vám budou zaslány do Vaší datové schránky bez zbytečného odkladu
 • po obdržení autentizačních údajů se budete moci přihlásit na portál správce daně a zde si musíte zaregistrovat své provozovny nebo prodejní místa a to včetně e-shopu a poté vygenerovat bezpečnostní certifikáty

Co jsou to autentizační údaje?

 • přihlašovací údaje na portál správce daně, které jsou primárně tvořeny uživatelským jménem a heslem
 • autentizační údaje slouží k přihlášení na portál správce daně
 • po přihlášení si bude podnikatel na portále spravovat své certifikáty a údaje pro správu evidence tržeb, zejména pak údaje o provozovnách

 


Od kdy musím EET mít?

 • od 1.září 2016 – se začnou přidělovat autentizační údaje a certifikáty
 • od 1.prosince – začátek evidenční platnosti pro první fázy (pohostinstvi, ubytování, jídelny atd)

Celé znění zákona č. 112/2016 Sb. o Elektronické Evidenci Tržeb (EET) ZDE


NAHORU